Zysk z obligacji skarbowych

Czasy kryzysu gospodarczego nie są najlepszym momentem na ryzykowne działania inwestycyjne. Z tego powodu osoby posiadające kapitał inwestycyjny poszukują najbezpieczniejszych rozwiązań, obarczonych najmniejszym ryzykiem. Do najbezpieczniejszych i najmniej ryzykownych sposób na powiększenie kapitału są inwestycje w kamienie szlachetne, w rynek nieruchomości albo w papiery wartościowe. Gdy do inwestycji w nieruchomości czy diamenty i złoto potrzebny jest bardzo duży kapitał, tak do inwestycji na przykład w obligacje skarbowe potrzebnych jest zaledwie sto złotych, bo tyle wynosi minimalna kwota inwestycji za jedną obligację. Nie ulega wątpliwości, że obligacje skarbowe są obarczone najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym ze względu na rodzaj podmiotu, który je emituje. Szanse na to, że skarb państwa będzie niewypłacalny są minimalne, a to on jest emitentem obligacji skarbowych. W pozostałych inwestycjach nasz zysk zależy w dużej mierze od nieobliczalnych zmian zachodzących na rynku finansowym, w przypadku obligacji skarbowych nasz zysk jest wiadomy w dniu zakupu tego rodzaju papierów wartościowych. Jeśli chodzi o instrumenty finansowe o stałym zysku inwestycyjnym obligacje skarbowe są bezkonkurencyjne. Obligacje skarbowe mogą być stało procentowe, zmiennoprocentowe, albo indeksowane do inflacji.