Zakup papierów wartościowych

Pomysłem na udaną inwestycję może się okazać umiejętny zakup różnego rodzaju papierów wartościowych. Największym rynkiem, na którym możemy dokonać zakupu papierów wartościowych jest oczywiście giełda, która w naszym kraju ma siedzibę w Warszawie. Notowanych jest na niej ponad sześćset spółek, czyli jest, z czego wybierać. Najchętniej kupowanymi papierami wartościowymi są niezmiennie akcje i obligacje. Różnic między tymi dwoma instrumentami finansowymi szukać należy w sposobie naliczania zysku. W przypadku obligacji skarbowych, kupujący doskonale wie, na jaki zysk może liczyć po upływie określonego czasu. Zysk ten jest niezmienny i niezależny od zmiany stopy inflacji. Obligacje można zakupić na okres dwóch, trzech, pięciu, czy dziesięciu lat. Im dłuższy okres, tym na większy zysk może liczyć kupujący. Z kolei w przypadku akcji, można pokusić się o próbę prognozy, dotyczącą przyszłych i ewentualnych zysków, lecz nigdy nie wiadomo, jak potoczą się wypadki na parkiecie giełdowym, równie dobrze możemy stracić cały zainwestowany kapitał. Sposób gry na giełdzie powinien być dostosowany do naszej osobowości. Jeżeli jesteśmy osobą raczej nieskłonną do dużego ryzyka, to lepiej kupować rzadziej papiery wartościowe i tylko wówczas, gdy poparte jest to licznymi analizami przeprowadzonymi przez wiarygodne instytucje.