Zakres obowiązków doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to osoba nieposiadająca certyfikatu Ministra Finansów, nie posiada wszystkich uprawnień takich, jak legitymowany księgowy, co zatem należy do jego obowiązków? Doradca podatkowy i osoba z certyfikatem mogą świadczyć usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych, a także innych ewidencji do celów podatkowych, w zakresie obowiązków jest również udzielanie rad i pomoc w kwestii podatkowej. Udziela również porad i opinii w innych rozliczeniach niż podatkowych, jak np.: składki ZUS, czy ubezpieczenia zdrowotne. Doradca podatkowy może również wystąpić w roli pełnomocnika w przypadku prowadzenia dochodzenia przez Urząd Skarbowy, ZUS, czy sądem administracyjnym. Wśród zakresu usług doradcy podatkowego jest również doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także doradztwo z korzystania z funduszy unijnych. Doradca podatkowy jest również zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawnymi, wraz ze złożonym ślubowaniem, zasadami etyki zawodowej, a także zachowaniem tajemnicy odnośnie faktów, których dowiedział się prowadząc swoją działalność. Ponadto doradca podatkowy, jak i biuro podatkowe, którego jest pracownikiem, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. W takim przypadku chodzi o ubezpieczenie swoich własnych interesów, jak i dbanie o interesy klienta. One, bowiem są najważniejsze pod każdym względem.