Zakres działań biur rachunkowych

Biura rachunkowe są niezbędne dla wielu przedsiębiorców, czy osób fizycznym rozliczających się z Urzędem Skarbowym. Współpraca z biurami rachunkowymi uchroni nas od bezpośredniego trudzenia się z wypełnianiem różnego rodzaju dokumentów i rozliczeń. Zakres działań biur rachunkowych jest bardzo szeroki, najpopularniejszą i podstawową formą, na którą decyduje się większość podatników jest prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ale ich zakres obowiązków i usług jest większy, a wachlarz opcji proporcjonalny do wielkości i popularności biur. Biura rachunkowe prowadzą działalność w zakresie księgowości: prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów, rozliczanie międzynarodowe, sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku dochodowego(PIT), tworzenie sprawozdań finansowych, prowadzenie rejestru VAT, wyprowadzanie zaległości, czy nawet reprezentowanie w sprawach przed Urzędem Skarbowym czy ZUSem. Biura rachunkowe prowadzą również działalność w zakresie Kadr i Płac, wówczas możemy skorzystać z takich ofert, jak: sporządzanie list płac, umów o pracę i umów cywilnoprawnych, sporządzanie świadectw pracy, deklaracji podatkowych PIT, deklaracji ZUS, dokonywania zgłoszeń wyrejestrowania i zarejestrowania z ubezpieczeń społecznych. Oczywiście każde biuro według możliwości prowadzi mniej lub więcej usług, ponadto, dzięki biurom internetowym nie musimy nawet wychodzić z domu, by móc załatwić sprawy podatkowe.