Zakładowy plan kont w rachunkowości

Każdy księgowy musi działać według ściśle określonych zasad rachunkowości. I doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. W księgowości nie ma frywolnego podejścia, nie jest możliwe także własne artystyczne tworzenie. Rachunkowość, w tym także księgowość to przede wszystkim liczby, to fakty poparte dokumentacją. To właśnie one są podstawą do sporządzania jakichkolwiek raportów, zestawień, to na ich podstawie księguje się operacje gospodarcze, jakie mają miejsce w firmie. Każdy księgowy działa w oparciu o zakładowy plan kont. To w takim dokumencie możemy znaleźć niezbędne informacje, takie jak chociażby pełna i dokładna nazwa kont syntetycznych czy księgowych kont analitycznych, numerację kont czy informację na temat tego, czy konto jest debetowe czy kredytowe. A takie dane to podstawa wiedzy każdego księgowego, każdego zajmującego się księgowością w firmie. Zakładowy plan kont ma określoną budowę. Składa się z księgi głównej oraz z kont pomocniczych, zwanych kontami analitycznymi. Wszelakie operacje gospodarcze rejestrowane są właśnie na kontach księgowych. Dlatego też dokładne dane dotyczące takiego konta są tak bardzo istotne. Wykaz kont jest zestawieniem numerycznym. Utworzone zostały zespoły, w których wyodrębniono poszczególne grupy kont księgowych. Oczywiście każde konto ma swoja nazwę.