Zakładanie spółki cywilnej

Procedura zawiązywania i prowadzenia spółki cywilnej została zamieszczona w Kodeksie cywilnym. Pozostałe spółki, czyli osobowe i kapitałowe, znalazły swoje uregulowanie w kodeksie spółek handlowych. Tak, jak każda forma organizacyjno-prawna, spółka cywilna ma swoje wady i zalety. Każdy przedsiębiorca indywidualnie powinien dokonać bilansu zalet i wad, jakie niesie ze sobą wybór konkretnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Głównymi przesłankami do założenia spółki cywilnej, jest posiadanie jednego lub większej liczby wspólników, którym ufamy. Spółki cywilne są zawiązywane z reguły na czas oznaczony, w określonym celu, by zrealizować dane przedsięwzięcie. Charakterystyczną cechą spółki cywilnej jest możliwość szybkiego jej założenia, nie tak, jak w przypadku spółek kapitałowych. W spółce cywilnej ponadto nie musimy prowadzić pełnej księgowości, możliwa jest uproszczona procedura. Ważna zaletą spółki cywilnej są niskie koszty związane z rozpoczęciem działalności. By spółkę zawiązać wystarczy sporządzić umowę pisemną. W spółkach cywilnych istnieje możliwość wyboru ryczałtu, jako sposobu opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności. Nie istnieje również wymóg uzbierania przez wspólników określonej wysokości kapitału zakładowego. Niewątpliwym minusem tej formy prowadzenia działalności, jest odpowiedzialność za zobowiązania wszystkich wspólników całym swoim majątkiem, wobec wierzycieli.