Zadania długoterminowe przedsiębiorstwa

Cele długoterminowe i krótkoterminowe każdej działalności gospodarczej są zazwyczaj zaznaczane w biznesplanie, który jest narzędziem planistycznym, teoretycznie do wewnętrznego użytku właścicieli. Bez wyraźnie i klarownie nakreślonego celu ostatecznego prowadzonej działalności gospodarczej i mniejszych celów pośrednich, ciężko utrzymać właściwy kurs. Cele działalności przedsiębiorstw są zazwyczaj tożsame, choć można je wyrazić na różne sposoby. W teorii, stwierdza się, że każde przedsiębiorstwo działa w celu zmaksymalizowania swojej wartości rynkowej. Innymi słowy można powiedzieć, że każda działalność gospodarcza nastawiona jest na osiągnięcie, jak najwyższego zysku. Właściciele przedsiębiorstwa, mają na celu zwiększenie stanu swojego posiadania. Choć summa summarum chodzi o zysk, nie wyklucza to postawienia przed własną firmą realizacji celów odcinkowych. Nawet zaleca się postawienie przed sobą, jak największej liczby takich celów, gdyż realizując każdy z nich osobna mamy poczucie, że za każdym razem jesteśmy bliżej upragnionego celu. W realizowaniu celów odcinkowych i końcowych konieczna jest optymalizacja kapitału obrotowego, struktury przedsiębiorstwa i wielkości prowadzonej działalności gospodarczej. Do celów długookresowych można zaliczyć cele marketingowe, innowacyjne, finansowe, jak również optymalne wykorzystanie zasobów kapitałowych przedsiębiorstwa, ludzkich czy naturalnych.