Zachowanie płynności finansowej

Zachowanie płynności finansowej

Dla osób zarządzających majątkiem przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość najważniejsze poza uzyskiwanym zyskiem netto, powinno być utrzymywanie płynności finansowej. Może się pozornie wydawać, że posiadanie wysokich zysków netto powinno zaradzić na wszystkie problemy przedsiębiorstwa. Prawda wygląda jednak inaczej i okazuje się, że bez płynności finansowej zbyt długo przedsiębiorstwo nie utrzyma się na rynku. Jeśli nasi partnerzy biznesowi nie będą otrzymywać na czas zapłaty za świadczone usługi czy dostarczane towary, to mogą wstrzymać ich dostarczanie. Zerwanie większości kontaktów biznesowych równa się w przeważającej większości przypadków z całkowitą likwidacji spółki, czy każdej innej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. By zapobiec takiemu rozwojowi wypadków należy przede wszystkim regularnie wykonywać analizy finansowe w przedsiębiorstwie. Jeśli przeprowadzimy je na prawidłowych danych, wówczas uda się nam odnaleźć odpowiedzi na wiele interesujących pytań. Warto także postarać się o możliwość zaciągania w dowolnej chwili odnawialnych kredytów na rachunku bieżącym, w instytucji bankowej, w której posiadamy rachunek firmowy. Limit zadłużenia ustalany jest na podstawie osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników sprzedaży w ostatnim okresie, a także ogólnego stanu majątku w firmie.