Wzrost poziomu bezrobocia

Wzrost poziomu bezrobocia

W przypadku przedmiotów badań nauki społecznej, jaką jest ekonomia mamy do czynienia również z badaniem, analizą i opisem społecznych, a w dużej mierze gospodarczych przyczyn oraz następstw bezrobocia. Jak wiemy negatywnym zjawiskiem jest wzrost poziomu bezrobocia. W najprostszy sposób jest to wzrost osób, które będąc w wieku produkcyjnym nie pracuje. Przyczyn powstawania i wzrostu bezrobocia jest wiele. Negatywny wpływ na poziom bezrobocia na całym świecie miał kryzys globalny, z jakim borykamy się od kilku lat. Wtedy to na skutek załamania się gwałtownego gospodarki miliony ludzi straciło w krótkim odstępie czasu pracę. Niestety, ale mimo wielu programów pomocowych i działań wielu rządów oraz organizacji nie udało się znacząco zmniejszyć powstałego wysokiego poziomu bezrobocia w wielu krajach. Wraz ze wzrostem bezrobocia bardzo często spada konsumpcja, co powoduje tak zwane zwolnienie gospodarki. Spada moc nabywcza, więc mniej produkujemy. Mniejsza produkcja powoduje mniejszą rentowność, która z kolei pociąga za sobą potrzebę redukcji kosztów. Na nasze nieszczęście często kończy się to kolejnymi zwolnieniami. Dlatego też rządy wielu krajów przeznaczają ogromne kwoty na walkę ze zjawiskiem bezrobocia. Mogą to być na przykład programy pozwalające na przekwalifikowanie się lub założenie własnej działalności.