Wykonywanie wolnego zawodu

Idealnym sposobem na zostanie szefem dla samego siebie i poczucie pełnej niezależności w tym, co robimy jest prowadzenie działalności związanej z wolnym zawodem. Jednak wykonywanie wolnego zawodu wiąże się z opanowaniem pewnych niezbędnych umiejętności i dokumentów potwierdzających te zdolności. Poza tym konieczne jest wykonywanie prze określony czas praktyki zawodowej. Działalność każdego zawodu została ściśle uregulowana zarówno w prawodawstwie krajowym, jak i unijnym. Do grupy wolnych zawodów, należą między innymi zawody notariusza, radcy prawnego, komornika, położnej, farmaceuty, tłumacza przysięgłego, doradcy inwestycyjnego i tym podobne. Pełna lista wolnych zawodów, jakie można wykonywać na terenie naszego kraju można znaleźć w kodeksie spółek handlowych. Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania jednego z wolnych zawodów mogą grupować swoje umiejętności i kapitał pod egidą spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest jednym z rodzajów spółek osobowych wyróżnionych przez kodeks spółek handlowych. Z pracą w ramach spółki partnerskiej nie wiąże się instytucja odpowiedzialności zbiorowej, jak to ma miejsce między innymi w spółce jawnej. Osoby wykonujące wolne zawody odpowiadają tylko i wyłącznie za swoje działania. Umowę spółki partnerskiej należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Wolny zawód, to czynności wykonywane osobiście nie można ich zlecić.