Wniosek o przyznanie kredytu inwestycyjnego

Bardzo ciężkim przedsięwzięciem jest w stanach kryzysu gospodarczego utrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, tylko i wyłącznie z osiąganych zysków netto. Wielu przedsiębiorców, szczególnie z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, stara się o przyznanie im kredytu inwestycyjnego. Nie trudno się domyśleć, że w takim wniosku obowiązkowo trzeba przedstawić, precyzyjne przeznaczanie środków pieniężnych z kredytu. Poza tym większość instytucji bankowych wymaga biznesplanu, jako załącznika do wniosku kredytowego. Biznesplan musi być przygotowany w sposób profesjonalny. Bank dzięki prześledzeniu biznesplanu, ma szansę na obiektywne ocenienie powodzenia planowanego przedsięwzięcia. We wniosku musi się także znaleźć oferowane przez nas zabezpieczenie kwoty kredytowej. Szczególnym rodzajem kredytu inwestycyjnego jest kredyt preferencyjny. Preferencyjne warunki przejawiają się między innymi w niskim oprocentowaniu, niskich odsetkach i dowolnym przeznaczeniu pieniędzy. Do kredytu preferencyjnego, strona państwowa dopłaca do spłacanych przez przedsiębiorców odsetek, a także wspiera zabezpieczenie przedsiębiorcy. Minusem, jeśli chodzi o kredyty preferencyjne jest fakt, że tylko niektóre gałęzie gospodarki są dofinansowywane w ten sposób, oraz krótki okres spłaty takich kredytów. Kredyty inwestycyjne i preferencyjne można przeznaczać na modernizację prowadzonej działalności gospodarczej i tym podobne.