Wniosek o dofinansowanie nowej firmy

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może liczyć na różnego rodzaju dotacje i dofinansowania, tak ze strony rządowej, jak i ze strony Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów na znaczne wsparcie swoje działalności środkami rządowymi jest otrzymanie maksymalnie dwudziestu jeden tysięcy złotych od urzędu pracy. By jednak pomoc w takiej lub mniejszej wysokości osiągnąć, trzeba najpierw złożyć wniosek. Wzór wniosku znajdziemy rzecz jasna w urzędzie pracy i na stronach internetowych tych instytucji państwowych. Taki wniosek może niektórym osobom przypominać biznesplan, ponieważ musi się w nim znaleźć między innymi, precyzyjne określenie, na jaki cel pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone, oraz ogólne przedstawienie charakterystyki i opisu prowadzonej działalności. We wniosku muszą się też znaleźć informacje dotyczące konkurencji na naszym polu działalności gospodarczej. Po złożeniu wniosku, urząd pracy ma określony czas na jego rozpatrzenie. Nie wszystkie wnioski są rozpatrywane pozytywnie, wiele z nich uzyskuje odmowną decyzję. Dlatego do wypełniania wniosku należy się przyłożyć i poświęcić wiele czasu na jego dopracowanie. Maksymalna kwota dofinansowania to ponad dwadzieścia tysięcy złotych, lecz przyznana może być też niższa kwota. Ze strony unijnej, początkujący przedsiębiorca może liczyć między innymi na czterdzieści tysięcy złotych warunkowo bezzwrotnej pomocy.