Usługi doradcy inwestycyjnego

Usługi doradcy inwestycyjnego

Wszechobecny kryzys gospodarczy doprowadzić do sytuacji, w której wiele osób zaprzestało jakichkolwiek inwestycji. Taki zastój jest spowodowany nie tylko brakiem kapitału do zainwestowania, lecz przede wszystkim dużym ryzykiem inwestycyjnym, a także obawą przed stratą posiadanego kapitału. Jednak nie można kategorycznie stwierdzić, iż nie można już absolutnie żadnej branży, w którą warto zainwestować. Najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się nawet w czasach kryzysu ekonomicznego, inwestycje w kamienie szlachetne, niektóre papiery wartościowe i rynek nieruchomości. Do przeprowadzania inwestycji na rynku kamieni szlachetnych potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie. Do zdobycia odpowiedniej wiedzy upoważniającej nas do podejmowania skutecznych decyzji potrzeba wielu lat. Dużo łatwiejszym sposobem jest korzystanie z porad profesjonalnych i niezależnych doradców inwestycyjnych. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy obciążeni ryzykiem inwestycyjnym, lecz, gdy zgromadzimy wiedzę od kilku takich podmiotów i otrzymane porady będą się ze sobą pokrywać, wówczas można mieć całkiem sporą pewność, że dana inwestycja będzie trafiona. W kwestiach papierów wartościowych najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie inwestycja w obligacje, których emitentem jest Skarb Państwa, wtedy ryzyko inwestycyjne nie występuje.