Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Od 2009r osoba fizyczna może ogłosić upadłość , czyli bankructwo. Osoba taka, nie może prowadzić działalności gospodarczej, a w pętle zadłużenia popadła wyłącznie w wyniku zdarzeń losowych niezależnych od siebie. Można ja ogłosić raz na 10 lat. Taka osoba składa wniosek w sądzie o upadłość. Sąd likwiduje majątek dłużnika. Ze środków ze sprzedaży zostanie uregulowane część zobowiązań dłużnika. Orzeka o planie spłat na kolejne 5 lat. Z pieniędzy dłużnik otrzymuje jedynie sumę równoważąca wynajem mieszkania na około roku. Dłużnik składa coroczne sprawozdania z wykonania planu spłat oraz osiągniętego przychodu. W razie wystąpienia przeszkody istnieje możliwość modyfikacji planu spłat. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia spłat o kolejne 2 lata. W czasie trwania spłat (czyli maksymalnie 7 lat) dłużnik nie może zaciągać pożyczek ani brać kredytów. Po upłynie tego okresu reszta długu jest umarzana. W przypadku, gdy osoba poddana upadłości konsumenckiej nie będzie współpracowała z organami prowadzącymi postępowanie, nie będzie dobrowolnie spłacał zobowiązań, lub zaciągnie kolejne pożyczki upadłość zostanie umorzona , a dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania na dotychczasowych warunkach.