Typy handlu elektronicznego  oraz jego zalety

Typy handlu elektronicznego oraz jego zalety

Handel elektroniczny należący do sfer oddziaływania e – biznesu jest bardzo szerokim pojęciem. Mona wyróżnić wiele form i typów handlu elektronicznego. Po pierwsze należy wyróżnić typy handlu elektronicznego ze względu na charakter podmiotów uczestniczących w transakcjach. Tak więc mamy tutaj handle elektroniczny pomiędzy firmą, a klientem, który ma miejsce najczęściej w sieci internetowej i polega na sprzedaży towarów i usług za pomocą sklepu internetowego, aukcji itp. Kolejnym typem handlu elektronicznego jest handel pomiędzy firmami. Ostatnim typem jest handel pomiędzy konsumentem, a firmą. Jest to najmniej spotykany typ handlu elektronicznego. Handel elektroniczny posiada wiele zalet. Po pierwsze skraca dystans pomiędzy klientem, a firmą, usługodawcą, sprzedawco. Elastyczność w oferowaniu usług i towarów jest również istotną, pozytywną cechą handlu elektronicznego. W ten sposób przedsiębiorąca może dostosować swoją ofertę do konkretnych potrzeb klientów w sposób bardzo szybki i nie narażając się na duże koszty. Inną zaletą jest oszczędność na kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Następna zaletą jest możliwość kontaktowania się oferenta z klientem, która nie jest kosztowna i nie zajmuje dużo czasu. Tak wiec handel elektroniczny z powodzeniem konkuruje z tradycyjnym, lecz na pewno nie jest możliwa zamiana miejsc.