Sposoby finansowania przedsiębiorstw

Sposoby finansowania przedsiębiorstw

W każdym przedsiębiorstwie wypracowane zostały indywidualne sposoby finansowania bieżącej działalności i wydatków przeznaczonych na inwestycje w rozwój. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa większość sposobów finansowania jest taka sama. Zasadniczo finanse przedsiębiorstw można podzielić na kapitał własny i kapitał obcy. Najzdrowszą dla finansów firmy jest zawsze finansowanie ze środków własnych. Generalnie może się ono odbywać na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest finansowanie z osiągniętych zysków netto. Przychody w każdej firmie są bardzo ważne, ale nie mniej ważne jest utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie. Gdy jeden z tych elementów ulegnie załamaniu, wówczas firmie grozi wielkie niepowodzenie, które zakończone być może nawet likwidacją spółki. Innym sposobem finansowania działalności są odpisy amortyzacyjne. Za kapitał własny uważane są także odpisy z majątków indywidualnych wspólników. Jest to opcja pozytywna, jeśli wspólnicy wyrażają chęć i mają możliwość dołożenia do firmy pieniędzy w taki sposób. Wspólnik może podwyższyć swój wkład do kapitału podstawowego spółki na kilka sposobów, albo w formie umowy pożyczki, albo za pomocą uchwały spółki. Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą może bez żadnych umów dokonywać dowolnych wpłat do majątku firmy.