Sklepy internetowe jako rozwiązanie w branży e – biznesu

Sklepy internetowe jako rozwiązanie w branży e – biznesu

Sklepy internetowe są narzędziem wdrażania w życie założeń e – biznesu, a ściślej handlu elektronicznego. Sklep internetowy to serwis, który bazuje na specjalnym oprogramowaniu i służy jako platforma i miejsce zawierania transakcji kupna i sprzedaży. Sklep internetowy opiera się na relacji miedzy firmą, a konsumentem, rzadziej na relacji odwrotnej. Sklepy internetowe z powodzeniem realizują filozofię e – commerce, czyli obniżanie kosztów funkcjonowania. Sklep internatowy jako serwis internetowy składa się ze strony głównej, na której umieszczone są wszystkie kategorie, w których możemy dokonać zakupów produktów lub usług. Każda z kategorii kieruje użytkownika sklepu internetowego do odpowiedniej podkategorii, gdzie znajduje się lista towarów bądź usług. Każda pozycja jest opisana. Możemy też poznać cenę oraz sposoby transakcji i dostarczenia towaru bądź realizacji usługi. Jest to typowy opis sklepu internetowego. Tak mniej więcej powinien być zbudowany serwis internetowy sklepu. Często mamy do czynienie z tak zwanym koszykiem. Jest to wirtualna skrytka przeznaczona do „ trzymania” w niej zakupionych, bądź zarezerwowanych towarów. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie nawiązujące do sklepów tradycyjnych. Zaletą sklepów internetowych jest między innymi fakt, iż takie sklepy mogą oferować bardzo wielki asortyment produktów po niższych cenach, niż w sklepach tradycyjnych.