Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Konieczność harmonizacji prawa powszechnie obowiązującego na terytorium naszego kraju z prawem unijnym, spowodowało wprowadzenie do obiegu wyrażenie sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Praktycznie w każdym kraju, w którym obowiązują zasady gospodarki wolnorynkowej, przedsiębiorcy z tego sektora stanowią procentowo największą liczbę działalności gospodarczej i to oni decydują o pozycji danej gospodarki na świecie. W większości przypadków działalności z tego sektora stanowią ponad dziewięćdziesiąt osiem procent wszystkich firm. W naszym kraju nie jest inaczej. Do tego sektora należą trzy grupy podmiotów gospodarczych, które przynależą do danej grupy na podstawie osiąganych dochodów w trakcie jednego roku obrotowego, a także na podstawie liczby zatrudnianych pracowników. Mikro przedsiębiorca nie może zatrudniać powyżej dziesięciu osób, a jego dochody w trakcie ostatnich dwóch lat nie mogą przekraczać dwóch milionów euro. Mały przedsiębiorca, to taki, który nie przekracza pięćdziesięcioosobowego limitu zatrudnienia, a roczny obrót nie przekracza dziesięciu milionów euro. Natomiast średni przedsiębiorca nie zatrudnia więcej niż dwustu pięćdziesięciu pracowników, a roczny obrót nie przekracza pięćdziesięciu milionów euro. Strona rządowa zdaje doskonale sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywają przedsiębiorcy z tego sektora, dlatego są na różny sposób wspierani, między innymi poprzez oferowanie im atrakcyjnych kredytów preferencyjnych i podatkowych.