Sektor finansów publicznych

Sektor finansów publicznych

W sektorze finansów publicznych dochodzi do wielu ważnych decyzji o poważnych znaczeniu dla wszystkich obywatel. Do finansów publicznych zalicza się przede wszystkim wszelkiego rodzaju daniny publiczne, których przecież w naszym kraju nie brakuje. Przygotowując projekt budżetu, strona rządowa zakłada, jakie będą wpływy do budżetu w następnym roku, ponieważ tylko w taki sposób są w stanie dokonywać takich decyzji. By określić, jaki jest stan finansów publicznych trzeba przede wszystkim dokonać analizy finansowej wszystkich instytucji publicznych. Do sektora finansów publicznych zalicza się instytucje szczebla centralnego, które wszystkie decyzje na temat wydatków i dochodów podejmują w ramach instrukcji zawartych w budżecie państwa. Innymi instytucjami zaliczanymi do grona finansów publicznych są tak zwane państwowe fundusze celowe. Każdy z tych funduszy celowych wyznaczone ma własne cele, które są zgodne z polityką państwa. Jedną z instytucji w tym zakresie jest na przykład fundusz ubezpieczeń społecznych. Opisując instytucje z zakresu finansów publicznych nie można zapomnieć o tych, które realizują zadania z zakresu dostarczania dóbr publicznych. Zaliczamy do tej grupy między innymi jednostki budżetowe, agendy rządowe czy szkoły wyższe. Do sektora finansów publicznych zaliczamy też jednostki samorządu terytorialnego.