Rodzaje bankowości internetowej

Rodzaje bankowości internetowej

Bankowość internetowa, a inaczej mówiąc bankowość elektroniczna przybrała wiele form. Forma bankowości elektronicznej to sposób korzystania z usług banku. Chodzi tutaj przede wszystkim o zdalną dostępność do konta oraz innych usług banku. Rodzaje bankowości określamy na podstawie urządzeń służących do komunikowania się z naszym kontem oraz umożliwiających korzystanie z usług banku. Pierwszą i najstarszą formą jest homebanking, który polega na dostępności do usług baku poprzez telefon stacjonarny lub komórkowy. Inna forma jest bankowość telefoniczna. W tym wypadku – w przeciwieństwie do homebanking – nie musimy korzystać z oprogramowania komputerowego przy połączeniach telefonicznych. Możemy nawet korzystać z pewnych usług poprzez wysyłanie smsów. Kolejna formą e – banking jest urządzenie bankomatu. Jest to urządzenie elektroniczne, dzięki któremu możemy wypłacić środki z naszego konta. Innymi formami bankowości elektronicznej są karty bankowe oraz płatnicze, umożliwiające wypłacanie środków w bankomacie oraz płacenie za towary i usługi w sklepach. Wszystkie te rodzaje bankowości elektronicznej powodują zmniejszenie kosztów po stronie banków, a co za trym idzie obniżenie ceny usług bankowych. Również klienci banków mogą być zadowoleni, gdyż mogą na bieżąco kontrolować stan swojego konta i usług.