Relacje między podmiotami w e – biznesie

Relacje między podmiotami w e – biznesie

E – biznes z racji swojego często ogromnego zasięgu w jednostkowych sytuacjach ( ogromne, światowe korporacje i przedsiębiorstwa) zaopatrzony jest w wiele różnych sposobów komunikowania się. Komunikacja w biznesie elektronicznym jest bardzo ważna. Jest to można rzecz podstawa takiego biznesu, gdyż prawie wszystkie modele e – biznesu z swoich założeniach i praktykach działania opierają się na wymianie danych między poszczególnymi jednostkami uczestniczącymi w procesie komunikacji. Wymiana danych przebiega właśnie poprzez elektroniczne narzędzia jak komputery i Internet oraz inne urządzenia i systemy mogące uczestniczyć w procesie przesyłania danych. Głównymi relacjami są miedzy innymi relacje w ramach danej ilości przedsiębiorstw, czyli relacje i wymian danych między firmami, co ma swoją angielską nazwę, która określa to jako relacje business-to-business. Inną relacją jest relacja między przedsiębiorstwem, a klientem. Kolejna relacja to relacja między konsumentami. Istnieją jeszcze takie relacje jak: relacja wewnątrz przedsiębiorstwa, relacja na linii instytucja publiczna i obywatel, na linii instytucji publicznych, a biznesem oraz relacja między biznesem a jego społecznym otoczeniem. Podział tez jest umowny i występuje szereg innych definicji, określających jednak tożsame praktyki i relacje w biznesie elektronicznym.