Rachunki w formie tablicy

Prowadzenie firmy jest bardzo pracochłonne i wymaga bardzo dużo energii. Nie możemy jednak zapominać o takich czynnościach, jak na przykład prowadzenie księgowości. Jest to bardzo ważny element prowadzenia każdego przedsiębiorstwa. Sposób, w jaki zamierzamy ja prowadzić, rozważamy już na etapie zakładania firmy, w momencie gdy zakładamy konto bankowe. Są różne typy księgowości. Przede wszystkim trzeba skupić się na tych tradycyjnych, prowadzonych ręcznie. Każdy sposób prowadzenia rachunkowości ma swoje wady i zalety. Złą stroną księgowości tabelarycznej, jest ograniczona liczba kont syntetycznych. Formę tą stosuje się najczęściej w małych firmach, gdyż wymaga obsługi tylko jednej osoby. Czas jej powstania sięga jeszcze osiemnastego wieku, więc już ma dość długą tradycję i jeszcze całkiem dobrze się trzyma. W księgowości tabelarycznej stosowany jest dziennik główny lub inaczej tabelaryczny. Jest to bardziej postać tablicy bądź tabelki, w której zapisujemy w porządku chronologicznym wszystkie transakcje wykonywane przez firmę. Trzeba w nim zamieścić z pewnością datę, liczbę porządkową. Nie możemy zapomnieć o numerze dowodu czy sumy operacji. To wszystko zapisujemy w tytule kolumny. Każdy wers odpowiada osobnej transakcji. Ten sposób księgowania nie jest trudny, gdyż jest przejrzysty i łatwo się go nauczyć.