Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu

Obecnie, absolutnie żadne przedsiębiorstwo nie może się obyć bez profesjonalnie przygotowanego biznesplanu. Teoretycznie, biznesplan, powinien być tylko narzędziem do wewnętrznego planowania prowadzonej działalności gospodarczej, lecz w praktyce dobrze opracowany biznesplan przydaje się przy okazji, składania wniosku o kredyt do instytucji bankowych, czy wniosku o przyznanie dofinansowania z budżetu państwa czy unijnego. Widać wyraźnie, że na stworzeniu biznesplanu nie warto oszczędzać, gdyż wcześniej czy później, takie sknerstwo się na nas zemści. Biznesplan jest w takim razie nie tylko narzędziem planistycznym, lecz także pomaga w pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego. Praktycznie każda instytucja kredytowa wymaga dołączenia biznesplanu, jako załącznika do wniosku kredytowego. Bank chce mieć pewność, że przedsiębiorca traktuje sprawę poważnie i chce mieć, jak największą pewność, że planowana inwestycja będzie rentowna, a co za tym idzie przedsiębiorca, będzie miał środki na spłatę rat kredytowych i odsetek. W biznesplanie powinny się znaleźć informacje dotyczące rzeczywistego stanu naszej firmy. Nie może w dobrze przygotowanym biznesplanie, zabraknąć dokładnej analizy rynku, wykryciu całej konkurencji w regionie, w którym mamy zamiar prowadzić działalność. W biznesplanie musi się znaleźć miejsce na przedstawienie sytuacji przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o kadrę pracowniczą, ich kompetencje i przebyte doświadczenie.