Przyczyny kryzysu gospodarczego

Przyczyny kryzysu gospodarczego

Skutki globalnego kryzysu gospodarczego dotarły także do naszego kraju. Następstwem załamania sytuacji na światowych giełdach papierów wartościowych i najważniejszych instytucji finansowych jest między innymi wzrost poziomu bezrobocia. Doskonale wiadomo, że wraz ze wzrostem bezrobocia wzrastają również niepokoje społeczne. Gdy bankrutują, nawet całe państwa, jak było to w sytuacji Grecji, świadczy to tylko o tym, jak z bardzo poważną sytuacją mamy obecnie do czynienia. Najwięksi światowi ekonomiści i finansiści szukają sposobów na zaradzenie tej niezwykle trudnej sytuacji. Nie ulega wątpliwości, że jedną z najważniejszych przyczyn kryzysu gospodarczego było życie ponad stan w wielu społeczeństwach. Sposobem na zaradzenie takiemu stanu rzeczy jest oczywiście zaciśnięcie pasa i wprowadzenie cięć budżetowych. Takie radykalne decyzje instytucji rządowych napotykają w każdym kraju na zorganizowane fale protestów społecznych, jednak nie ma innego wyjścia, by wyjść z kryzysu, powtarzanie błędów doprowadzi tylko i wyłącznie do pogorszenia sytuacji. Największym przegranym kryzysu gospodarczego i jednocześnie za największego winowajcę zwykło się uznawać Stany Zjednoczone. Nasz kraj przez dłuższy czas opierał się skutkom kryzysu i był niemal jedyną zieloną wyspą na mapie kontynentu europejskiego.