Prowadzenie spółki jawnej

Jedną z czterech rodzajów spółek osobowych, wyodrębnionych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, jest spółka jawna. Możliwość zorganizowania się w taką formę prawną przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Ważne, dla wspólników mających zamiar założenia spółki jawnej jest fakt, braku konieczności zebrania kapitału zakładowego. Z drugiej strony, spółki jawne mają też swoje minusy. Zdecydowanie największym spośród nich jest istnienie odpowiedzialności solidarnej, całym swoim majątkiem, za zobowiązania wspólników wobec wierzycieli. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spółka jawna nie jest podatnikiem, za to obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym leży po stronie każdego ze wspólników. Wspólnicy mają do wyboru jedną z dwóch form opodatkowania, albo podatek proporcjonalny od uzyskiwanych przychodów, albo podatek liniowy. Wspólnicy mogą również wybrać formę prowadzonej księgowości. W tym przypadku mają do wyboru, książkę przychodów i rozchodów, kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, lub tak zwana pełna księgowość. Jeżeli mamy zamiar założenia takiej formy organizacyjno-prawnej o pomoc można zgłosić się do licznych firm, które przeprowadzą nas przez całą drogę od rejestracji do uruchomienia działalności. Innymi rodzajami spółek osobowych są partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, w której konieczne jest zgromadzenie pięćdziesięciu tysięcy złotych kapitału zakładowego.