Prowadzenie małej firmy

Mikro i małe przedsiębiorstwa, to spora część naszych krajowych przedsiębiorców, ich liczba jest zdecydowanie najwyższa i to dzięki właśnie takim osobom, nasza gospodarka jest jedną z najszybciej się rozwijających się na całym świecie. Wiele osób myśli, że prowadzenie firmy, to tylko same kłopoty, związane z zarządzaniem prowadzeniem księgowości, opłacaniem podatków i innych trudności. Lecz trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że tylko własne firma może dać nam poczucie pełnej niezależności i spełnienia zawodowego. Pracując na etacie w nudnej pracy, marnujemy po prostu cenne chwile z naszego życia. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeszcze nigdy nie było tak proste. Wszystkie formalności można wypełnić nie wychodzą nawet z domu. Przedsiębiorcy tym przywilejem i dogodnością cieszą się od pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku. W mikro przedsiębiorstwie nie może pracować więcej niż dziesięć osób, a roczny obrót za ostatnie dwa lata nie może przekraczać dwóch milionów euro. By przedsiębiorstw mogło zostać uznane za małe, również musi spełnić dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest konieczność zatrudniania poniżej pięćdziesięciu pracowników, natomiast drugim jest nie przekroczenie w ciągu ostatniego roku rozliczeniowego dochodu w wysokości dziesięciu milionów euro. Omawiana grupa przedsiębiorców została wyróżniona z krajowym prawodawstwie ze względu na konieczność harmonizacji krajowego prawa z unijnym.