Prowadzenie księgowości jest obowiązkowe

Będąc właścicielem choćby małej firmy, mamy na głowie tysiące spraw, które trzeba załatwić na wczoraj. Dobrze jest gdy mamy zaufanych pracowników, którym możemy przydzielić poszczególne zadania. Z pewnością dużo roboty będą mieli księgowi, którzy muszą odnotować w księdze wszystkie wydatki, podatki, rachunki, przychody oraz zobowiązania. Nie jest to proste zadanie, a trzeba robić to systematycznie i w porządku chronologicznym. Wyróżnia się kilka technik księgowania. Najbardziej znana jest metoda ręczna, która obecnie jest prowadzona przez jednoosobowy zespół i polecana dla mniejszych firm. Potem mamy techniki maszynowe i komputerowe. Te ostatnie mają szansę zawojować rynek księgowości, gdyż idą postępem technicznym i są o wiele wygodniejsze, gdyż jak wiemy, większość programów komputerowych, po wpisaniu w nie odpowiednich formuł, z łatwością dokona za nas wiarygodnych obliczeń. Technika maszynowa zawiera w sobie takie metody księgowości jak przebitkowa czy rejestrowa. Każda z nich ma swoje dobre i złe strony i to firma sama musi wybrać taką, jaka jej najlepiej odpowiada. Tak jak metoda tabelaryczna jest przeznaczona głównie dla małych zakładów, tak przebitkowa jest dla większych, gdyż więcej osób może brać udział w tworzeniu, kopiowaniu i zapisywaniu wszystkich ważnych danych. Księgowość rejestrowa jest niestety bardziej skomplikowana od reszty.