Prowadzenie księgi przez biuro rachunkowe

Księga przychodów i rozchodów – to księga, która pozwala rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Księgę prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych według ogólnych zasad. Prowadzeniem ksiąg przychodów i dochodów nie musimy zajmować się osobiście, możemy powierzyć je biurom rachunkowym. Osobami upoważnionymi do prowadzenia ksiąg są osoby, które uzyskały otrzymały certyfikat Ministra Finansów lub osoby wpisane na listę biegłych rewidentów, czy też doradcy finansowi. Księga wraz z dowodami na podstawie, których dokonywane są zapisy przez biuro rachunkowe, musi znajdować się w miejscu, o którym został poinformowany urząd skarbowy. Zazwyczaj biura rachunkowe przechowują księgę tam, gdzie znajduje się siedziba biura rachunkowego, ale nie jest to regułą. Księga i dowody mogą znajdować się również w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez biuro rachunkowe. Urząd skarbowy musi dokładnie znać miejsce przebywania księgi, w przypadku zmiany lokalizacji, należy o tym bezzwłocznie poinformować urząd. Urząd Skarbowy musi być informowany o każdej zmianie związanej z prowadzeniem księgi, jak np.: zmiany formy opodatkowania. Zgłaszanie zmian możemy dokonywać dzięki formularzom aktualizacyjnym. Czy warto przekazać prowadzenie ksiąg w ręce biur rachunkowych? Zdecydowanie tak, pod okiem specjalistów, nie powinno być żadnych niejasności, a my będziemy mogli spać spokojnie, nie obawiając się, że popełniliśmy jakiś błąd, po którym przyjdzie nam tłumaczyć się przed Urzędem Skarbowym.