Prowadzenie firmy w domu

Sposobem na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jest prowadzenie firmy we własnym domu. Z takim sposobem prowadzenia firmy można się spotkać coraz częściej. Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w dużych miastach stale rosną, i coraz mniejszą grupę przedsiębiorców stać na taki wydatek. Przecież koszt wynajmu jednego metra kwadratowego pomieszczenia biurowego przekracza już w niektórych przypadkach nawet cztery tysiące złotych. Warto bliżej się przyjrzeć pomysłowi prowadzenia działalności gospodarczej w domu. Z pewnością ma to swoje dobre i złe strony. Po stronie plusów z pewnością wiele domowych wydatków można wpisać do kosztów uzyskania przychodu i odpisać od podatku, jednak patrząc na to zagadnienie od strony minusów, można powiedzieć, że w wielu przypadkach ciężko ocenić, co jest kosztem uzyskania przychodu, a co już nie. Wiadomo, że niewłaściwe odpisy mogą spowodować zatargi z urzędem skarbowym, których każdy przedsiębiorca stara się unikać, jak ognia. Wielu przedsiębiorca po określonym czasie zalicza swój lokal mieszkalny do środków trwałych i z tego tytułu nalicza amortyzację. By od lokalu mieszkalnego naliczać amortyzację, trzeba w tych pomieszczeniach rzeczywiście prowadzić działalność gospodarczą. Środkami trwałymi nie mogą zostać pomieszczenia, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lub spółdzielcze prawo do pomieszczeń użytkowych.