Profesjonalna analiza finansowa

Profesjonalna analiza finansowa

Narzędziem pozwalającym na ocenę podejmowanych w każdym przedsiębiorstwie decyzji biznesowych jest analiza finansowa. By przynosiła ona oczekiwane rezultaty, musi być ona oparta o rzetelne informacje i aktualne dane. Wiarygodna analiza finansowa powinna być wykonywana przynajmniej raz do roku. Większe podmioty gospodarcze decydują się na przeprowadzanie analiz raz na kwartał. Teoretycznie, analiza finansowa jest wewnętrznym elementem planistycznym i informacyjnym, jednak w rzeczywistości na zapoznaniu się z aktualnym stanem finansowym naszej firmy zależy także zewnętrznym podmiotom, jak na przykład instytucjom bankowym i potencjalnym inwestorom oraz wszystkim kontrahentom biznesowym. Przy staraniach kredyt nie możemy oczekiwać, że decyzja kredytowa będzie podjęta w próżni, bez jakichkolwiek wiarygodnych informacji. Analizę finansową i biznesplan planowanego przedsięwzięcia dodaje się w załączniku do wniosku kredytowego. Objętość takiej analizy finansowej powinna być zależna od wysokości sumy, o którą się staramy. Regularne przeprowadzanie analizy ekonomicznej stanu finansów firmy pozwala na prawidłową i obiektywną ocenę sytuacji, a to pomaga na uniknięcie wielu niepowodzeń biznesowych. Wyniki sprzedaży tylko wówczas mogą się poprawić, gdy poznamy przyczyny aktualnie osiąganych słabych rezultatów.