Preferencyjne kredyty dla firm

W sytuacji, gdy strona państwowa, uznaje, że pewien sektor gospodarki potrzebuje dofinansowania, wówczas jednym z instrumentów pomocowych są kredyty preferencyjne. Takie instrumenty wsparcia ze strony państwa, nie są niczym nowym, w innych krajach kapitalistycznych, mają bardzo długą tradycję. Oferta kredytów preferencyjnych dotyczy nie tylko niektórych gałęzi gospodarki, lecz także mogą zostać wprowadzone by wesprzeć sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Wprowadzane są tam, gdzie strona rządowa, widzi konieczność interwencji. Istotą kredytów preferencyjnych jest fakt, że strona państwowa zobowiązuje się do czynnego udziału w ich spłacie, między innymi poprzez, dopłatę do spłacanych odsetek. Minusem dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jeśli chodzi o kredyty preferencyjne, jest ich krótki okres spłaty. Sześć lat, to niewielki okres na spłatę dużego zobowiązania, tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę czynnik nieprzewidywalności przeprowadzanych przedsięwzięć biznesowych. Pomimo krótkiego okresu spłaty, to i tak przedsiębiorcy wyczekują na wszelkie ofert kredytów inwestycyjnych na preferencyjnych warunkach. Taki kredyt ostatnio można było zaciągnąć na sumę nawet pół miliona euro. Kredyt preferencyjny można przeznaczyć między innymi na zakup nowych maszyn do przedsiębiorstwa, organizację szkoleń pracowniczych, modernizację i remont firmy, czy zakup licencji krajowych i zagranicznych.