Pozyskiwanie obcego kapitału

Pozyskiwanie obcego kapitału

Działalność przedsiębiorstwa możemy finansować na dwa sposoby, ze środków własnych, a także z pomocą kapitału obcego. Finansowanie kapitałem własnym polega głównie na uzyskanych zyskach netto, wpłatach z odpisów amortyzacyjnych, oraz z dopłat wspólników do kapitału podstawowego. Jeśli ten sposób finansowania działalności się nie okaże się wystarczający, wówczas trzeba poszukać innych źródeł finansowania, choć trzeba pamiętać, że finansowanie przedsiębiorstwa kapitałem obcym jest rozwiązaniem korzystnym tylko na krótką metę. Kapitałem obcym w naszej działalności gospodarczej możemy nazwać zarówno zobowiązania bankowe długoterminowe i krótkoterminowe. Do zobowiązań długoterminowych, jakie może zaciągnąć przedsiębiorca należą kredyty inwestycyjne, czy kredyty technologiczne, natomiast najczęściej zaciąganym na firmę zobowiązaniem krótkoterminowym są kredyty odnawialne na rachunku bieżącym. Rezerwy na pewnym zobowiązaniu przedsiębiorstwa także należą do finansowania kapitałem obcym. Każde przedsiębiorstwo może także skorzystać z innych form finansowania działalności kapitałem obcym, należą do tej grupy także rozliczenia, międzyokresowe, zaliczki z otrzymanych dostaw, środki na funduszach specjalnych, czy też zobowiązania wekslowe. Każda z tych form może pomóc naszej firmie w utrzymaniu płynności finansowej.