Pożyczki zwrotne dla małych przedsiębiorstw

Dotacje z budżetu unijnego na start działalności gospodarczej można podzielić na dwie grupy, pożyczki zwrotne i bezzwrotne. Za trzeci rodzaj, można ewentualnie uznać, pożyczki warunkowo zwrotne. Chodzi tu o program, z którego można otrzymać czterdzieści tysięcy złotych. Dotacja jest bezzwrotna, jeżeli przedsiębiorcy, uda się utrzymać na rynku i w branży przez dwanaście miesięcy, w przypadku niepowodzenia takiego biznesu, cała kwota musi zostać zwrócona wraz z naliczonymi odsetkami. By starać się o pożyczki zwrotne, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki. Jednym z nich jest posiadanie w określonej wysokości kapitału własnego, który będzie wystarczający na rozpoczęcie przedsięwzięcia gospodarczego. Pożyczki zwrotne są uruchamiane głównie z myślą o studentach, absolwentach studiów wyższych i do osób pracujących na uczelni, a które noszą się z zamiarem otworzenia własnej działalności gospodarczej, opartej na innowacyjnych rozwiązaniach i nowoczesnych technologiach. Jednak rzeczywistość jest taka, że o środki z tego źródła pomocowego starają się wszyscy mający nadzieję na własną firmę. Maksymalna wysokość takiej zwrotnej pożyczki to nawet pięćdziesiąt tysięcy złotych. Ważne w strukturze takiej mikro pożyczki są jej preferencyjne warunki. Oprocentowanie tego rodzaju pożyczek nie przekracza dziewięciu procent. Każdy, kto stara się o wsparcie z tego źródła musi zarejestrować się, jako przedsiębiorca w centralnym spisie przedsiębiorców.