Pożyczka hipoteczna

Większość osób uważa, że kredyt hipoteczny oraz pożyczka hipoteczna to dwie takie same usługi. Niestety tak nie jest. Główna różnica zachodząca pomiędzy nimi związana jest z określonym celem przeznaczenia pieniędzy. Kredyt hipoteczny ma ten cel z góry określony. W przypadku pożyczki kredyt może zostać przeznaczony na cele konsumpcyjne, i nie tylko jest udzielany przez banki. Również mogą je udzielać osoby fizyczne lub instytucje finansowe. Pożyczka posiada jednak zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości. W takiej sytuacji warto wiedzieć, ze kwota maksymalna na zaciągnięcie kredytu nie tylko jest zależna od dochodów ale również i od wartości nieruchomości. przy każdym kredycie czy też pożyczce mamy obowiązek dostarczenia odpowiednich dokumentów. W tym przypadku należy dostarczyć wyciąg z księgi wieczystej, akty notarialne, które potwierdzać będą prawo do nieruchomości, wycenę nieruchomości jak również oświadczenie majątkowe. Pożyczkę hipoteczną możemy wziąć w różnych walutach.