Pomysł na firmę na wsi

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie działalności gospodarczej na wsi jest dużo trudniejsze niż w ośrodkach miejskich. Z tego też powodu, osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą na wsi mogą starać się nawet o trzysta tysięcy złotych z programu unijnego o nazwie rozwój obszarów wiejskich. Oczywiście by otrzymać dofinansowanie w takiej wysokości trzeba spełnić określone warunki. Nie trudno się domyśleć, że fundusze z tego programu pochodzą z budżetu unijnego. Unia europejska nigdy nie finansuje stu procent przedsięwzięcia. W przypadku tego programu pomocowego, przedsiębiorca musi posiadać pewną kwotę kapitału własnego. O dofinansowanie unijne można wnioskować w dwóch miejscach. Pierwszym z nich jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaś drugą jest lokalna grupa działania. Ta druga forma instytucji powstała, jako stowarzyszenia. W dniu składanie wniosku o dofinansowanie nie można mieć ukończonego sześćdziesiątego roku życia, poza tym osoba zakładająca działalność gospodarczą nie może być ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przedsiębiorstwo poza tym musi zostać założona na wsi, albo w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza pięć tysięcy mieszkańców. Dodatkowo, o środki pieniężne z tego programu unijnego nie mogą ubiegać się osoby, które prowadziły inną działalność gospodarczą, w terminie dwunastu miesięcy od dnia złożenia wniosku.