Podział e – biznesu na modele

Podział e – biznesu na modele

E – biznes z racji na swoją nieszablonowość i niemożność przypisania do jednej konkretnej definicji zawiera w sobie wiele modeli i rodzajów określających techniki i sposoby, a także celować użycia procesów elektronicznych w przedsiębiorstwie, firmie. Definicja biznesu elektronicznego w tym kształcie nasuwa na myśl szereg dziedzin życia w którym istnieje biznes elektroniczny oraz mechanizmy, dzięki którym następuję wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Takie mechanizmy można nazwać modelami. E – biznes zawiera wiele modeli działań biznesowych opartych na nowych technologiach i szeroko pojętej elektronice komputerowej. Niektóre modele jedynie wykorzystują daną technologię, a inne są wręcz jej owocem, gdyż same w sobie nie mogłyby zaistnieć. Najczęściej spotykanymi modelami biznesu elektronicznego są między innymi: sklep internetowy, inaczej e – shop, aukcje internetowe, portale społecznościowe, elektroniczne zaopatrzenie, platformy współpracy, usługi zaufania czy pośrednictwo informacji. Jest to podział swobodny, a terminologia bardzo płynna. Występuje szereg innych modeli działań w biznesie elektronicznym. Wszystkie są tak samo trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Jednak wszystkie łączy to samo: wykorzystanie środków i technik elektronicznych i komputerowych. Dzisiaj e – biznes ciągle się rozwija wraz z postępem technologicznym.