Podstawowy podział ekonomii

Podstawowy podział ekonomii

Jeśli musielibyśmy wskazać na dwie najważniejsze gałęzi ekonomii, to z pewnością wymienilibyśmy mikroekonomię i makroekonomię. Ta pierwsze dziedzina zajmuje się badaniem motywacji podejmowanych na rynkach decyzji zarówno przez indywidualnego konsumenta, jak również przez pojedyncze podmioty gospodarcze. Mikroekonomia nie traktuje krajowej gospodarki, jako jednej części, jak to jest w przypadku makroekonomii, lecz, jako zespół bardzo wielu elementów, między, którymi może dochodzić do interakcji. Profesjonalnie przeprowadzone badania mikroekonomiczne mogą nam dać odpowiedź na wiele bardzo ważnych dla całej gospodarki pytań. Otrzymanie klarownej odpowiedzi w kwestii motywacji, które kierują przypadkowego konsumenta podczas podejmowania decyzji na rynku jest niezwykle istotne i nurtuje wszystkich sprzedawców. Łatwiej uzyskać wzrost gospodarczy, gdy na takie pytania potrafimy udzielić prawidłowej odpowiedzi. Łatwiej jest również o bardziej dokładne prognozy dotyczące wysokości sprzedaży na poszczególnych rynkach. Z kolei makroekonomia, jak zostało już wspomniane traktuję gospodarkę danego kraju, jak jeden organizm i bada zjawiska ważne właśnie z punktu widzenia całej gospodarki, a nie tylko jej pewnego wycinka. Do zjawisk, które wzięła pod lupę makroekonomia należą bezrobocie, bilans płatniczy czy stopa inflacji.