Podstawowe dziedziny ekonomii

Podstawowe dziedziny ekonomii

Nawet osoba nie do końca zorientowana w nauce ekonomii po krótki byłaby w stanie wymienić dwie najbardziej wyraziste dziedziny tej, jakże nobliwej nauki. Oczywiście są to makroekonomia i mikroekonomia. Już po samej ich nazwie można wiele wywnioskować. Przede wszystkim makroekonomia porusza tematy gospodarcze o generalnym dla niej znaczeniu. Należą do tej grupy kwestie związane z bezrobociem, bilansem płatniczym, finansami publicznymi czy inflacją. Wszystkie te zagadnienia są kluczowe dla prawidłowego rozwoju gospodarki. Makroekonomia może poruszać tego typu tematy w odniesieniu do jednego regionu, kraju czy nawet niektóre można objąć z perspektywy całego świata, choć takie dywagacje najczęściej nie mają większego sensu. Sytuacja w światowej gospodarce rozwija się bardzo dynamicznie. Dzięki makroekonomii, niektóre zjawiska można z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem prognozować. Mikroekonomia z kolei jest dziedziną badającą i analizującą zdarzenia w gospodarce, jak gdyby pod mikroskopem. Mikroekonomię interesują zagadnienia związane z motywacją konsumentów, z podstawową i szczegółową działalnością przedsiębiorstw. By sprawnie poruszać się po świecie dzisiejszej ekonomii i finansów, trzeba odebrać bardzo porządne wykształcenie w zakresie tych dwóch nauk, na przykład studiując na kierunkach z tym związanych.