Ostrzeżenia płynące z księgowości

Spośród wszystkich możliwych działów działających, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, jednym z ważniejszych jest księgowość. Bardzo często to właśnie w tym dziale zapadają bardzo ważne decyzje, to tu podejmuje się decyzje o zwiększeniu zatrudnia oraz wdrażaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań lub rozpoczęciu bardzo ważnych inwestycji. Z tego też względu funkcja głównego księgowego jest zazwyczaj uważna za bardzo prestiżową, a osoba, którą ją pełni bierze udział w posiedzeniach zarządu oraz może mieć decydujący głos w niektórych kwestiach. Przedsiębiorcy, którzy od wielu lat są obecni na rynku, mają świadomość tego, jak duży wpływ na podejmowane przez nich decyzję mają informacje spływające właśnie z tego działu. Nie można bowiem zacząć realizować planów inwestycyjnych bez uzyskania wcześniejszego zapewniania z księgowości, że firmę stać na sfinansowanie takiej właśnie inwestycji lub też na ponoszenie innych, bardzo wysokich kosztów. Bardzo często to właśnie z działu księgowości napływają pierwsze niepokojące informacje, dotyczące nie tylko kondycji finansowej firmy, ale także te, na podstawie, których można przewidzieć możliwość powstania określonych komplikacji. Z tego też względu przedsiębiorcy tak dużą uwagę przywiązują do informacji otrzymywanych z tego działu, a zwłaszcza do tych, które są bardzo niepokojące i mogą sygnalizować problemy finansowe firmy.