OC dla biura rachunkowego

Posiadanie ubezpieczenia OC przez biuro rachunkowe jest niezbędnym czynnikiem jego działania. Klienci poszukujący biur rachunkowych powinni sprawdzić, czy dane biuro posiada takie ubezpieczenie, ponieważ w przypadku dokonania przez biuro jakiejkolwiek pomyłki, klient ponosi odpowiedzialność. Kwota ubezpieczenia OC dla biura rachunkowego jest zależna od wykonywanych przez niego usług, trzeba wziąć pod uwagę, czy świadczy usługi prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, czy zajmuje się również usługami podatkowymi. Ustawa o rachunkowości (Przepis art. 76a ust. 2) przewiduje, iż biura rachunkowe świadczące usługi prowadzenia ksiąg, posiadają również uprawnienia do prowadzenia w imieniu podatnika, płatnika, inkasenta, ksiąg podatkowych, a także innych ewidencji do celów podatkowych wraz z udzielaniem porad i pomocy w tym zakresie. Biura rachunkowe są również uprawnione do sporządzania w imieniu wyżej wymienionych osób, zeznań i deklaracji podatkowych, a także udzielania w tym zakresie pomocy i porad. Im więcej usług świadczy biuro rachunkowe, a także im więcej specjalistów zatrudnia – poza doradcą finansowym, podatkowym i księgowym, również adwokata lub Radce prawnego – tym kwota ubezpieczenia OC dla biura rachunkowego będzie wyższa. Warto przyjrzeć się dokładnie tej kwestii i wziąć pod uwagę różne aspekty i zastanowić się nad poszerzeniem lub też zwęszeniem profilu biura rachunkowego.