Obowiązki głównego księgowego

Częste zmiany w przepisach podatkowych, obciążenia związane z zatrudnianiem pracowników, rozliczenie dotacji uzyskanych od różnych instytucji to tylko niektóre z obowiązków, z jakimi do czynienia ma osoba pracująca w księgowości. Bez względu na to, jaki jest profil działalności firmy, księgowość w firmie musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niewłaściwa interpretacja chociażby jednego z przepisów, niedotrzymanie terminów dostaw lub błędy w obliczeniach mogą mieć bardzo poważne konsekwencje zarówno dla księgowego, jak i dla działalności przedsiębiorstwa. Z tego też względu tak ważne jest to, aby osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwie posiadała duże doświadczenie w prowadzeniu księgowości w firmie, oraz potrafiła wyjaśnić wszystkie wątpliwości pojawiające się w związku z koniecznością zaksięgowania poszczególnych operacji finansowych. Nie bez powodu uważa się, że główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie. To właśnie z jego zdaniem liczy się bardzo często właściciele firmy, to u niego poszukuje wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób można sfinansować niezbędne inwestycje, potrzebne do rozwoju firmy. W efekcie główny księgowy pełni zdecydowanie ważniejszą funkcję, niż tylko tą związaną z nadzorowaniem pracy działu księgowości.