Niemożliwość spłaty kredytu

Tak niestety w życiu bywa, że czasami pojawiają się problemy finansowe. Nasze miesięczne dochody się zmniejszyły, albo strąciliśmy prace, albo pojawiły się nieprzewidziane większe wydatki związane np. z leczeniem. W taki sytuacjach zdarza się, że nie możemy płacić rat za mieszkanie czy dom w wysokościach jak dotychczas. Co wtedy mamy zrobić? Przede wszystkim nie należy chować głowę w piasek i czekać , że problem się sam rozwiąże. Nie ma problemów samo rozwiązywalnych. Przede wszystkim należy rozpocząć dialog z bankiem. Próba renegocjacji warunków umowy kredytowej daje sygnał dla banku, że potrzebujemy pomocy. Bankom też zależy na tym, żeby klient oddał im pożyczone pieniądze. Można refinansować kredyt, czyli wziąć korzystniejszy kredyt w innym banku, którym spłacimy dotychczasowy. Można zmienić dotychczasowy kredyt na taki, o dłuższym okresie spłaty i w ten sposób nasze miesięczne zobowiązania z tytułu raty kredytu ulęgną zmniejszeniu. Jeżeli chcemy obniżyć ratę kredytu możemy również zamienić kredyt z ratami malejącymi na kredyt, gdzie są stale raty. Należy jednocześnie pamiętać, żeby rozmowy z bankiem zacząć w momencie, kiedy płacimy jeszcze raty kredytu. Nie mamy wówczas zaległości i banki chętnie z nami podejmą próbę załagodzenia recesji w naszych finansach.