Najważniejszy instytucje finansowe

Najważniejszy instytucje finansowe

W każdym kraju można wymienić przynajmniej kilka instytucji odpowiedzialnych za stabilność gospodarczą danego państwa. Rynek państwowych finansów jest niezwykle skomplikowanym organizmem, do którego prowadzenia i zbilansowanego rozwoju potrzeba nie lada wysiłku. Do najważniejszych instytucji finansowych w naszym kraju należą między innymi Narodowy Bank Polski, rada polityki pieniężnej, najwyższa izba kontroli, czy giełda papierów wartościowych. Narodowy Bank Polski możemy zaliczyć do grona europejskich banków centralnych. Najważniejszym zadaniem banku centralnego jest emisja pieniądza i wprowadzanie go do obiegu. Poza tym prowadzi rozliczenia z innymi bankami centralnymi w innych krajach, z zagranicznymi instytucjami finansowymi i organizacjami międzynarodowymi. Bank centralny prowadzi również rozliczenia wszystkich banków komercyjnych, które posiadają rachunki w banku centralnym. Rada polityki pieniężnej, z kolei czuwa nad właściwym rozwojem gospodarczym, ustala wysokość stóp procentowych w oparciu o najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Omawiając najważniejsze instytucje finansowe w kraju nie można zapomnieć o giełdzie papierów wartościowych z siedzibą w Warszawie, na której notowanych jest ponad sześćset spółek. Najwyższa izba kontroli jest instytucją kontrolującą podejmowane decyzje przez inne instytucje państwowe.