Marketing wirusowy jako cześć e – marketingu

Marketing wirusowy jako cześć e – marketingu

Marketing wirusowy jest częścią marketingu elektronicznego. Zawiera w sobie techniki marketingowe, z których korzystają sieci społecznościowe. Służy on do budowania wzrostu świadomości marki lub osiągnięcia innych celów gospodarczych (np. sprzedaży produktów), poprzez samodzielnie rozprzestrzenianie wirusów w taki sam sposób, w jaki rozprzestrzeniają się wirusy komputerowe. Takim wirusem jest informacja, którą rozprzestrzenia się w całym Internecie, szczególnie poprzez platformy społecznościowe, portale internetowe, blogi i fora. Termin marketingu wirusowego odnosi się również do kampanii marketingowych, które opierają się na sztucznej inicjacji dyskusji na temat związany z produktem bądź usługą. Podwaliną filozoficzną pod założenia marketingu wirusowego są poglądy mówiące, iż idee rozprzestrzeniają się jak wirusy. Podobnie ma być z opiniami na temat danej usługi czy produktu. Niegdyś marketing internetowy popularyzowany był przez tak zwanych guru. Dzisiaj rozwija się on niezależnie od ośrodków centralnych. Marketing wirusowy zdobywa coraz większą popularność z uwagi na fakt, iż jego zasięg może być nawet globalny bez dużych kosztów i nakładów finansowych. W Polsce marketing wirusowy jest prawnie uznany jako narzędzie PR i jeśli nie narusza prywatności internautów jest legalny.