Lokaty terminowe w bankach

W niniejszym artykule zajmiemy się tak zwanymi lokatami terminowymi. Tego typu lokaty możemy w dużej mierze spotkać w różnego rodzaju bankach komercyjnych. Na czym polega lokata i dlaczego jest ona tak ważna dla banków? Po pierwsze lokata jest to kwota pieniędzy, jaką klient powierza bankowi na mocy odpowiedniej umowy. W zamian za to bank zobowiązuje się po upływie terminu zapadalności lokaty zwrócić powierzone mu pieniądze wraz z zapisanymi w umowie odsetkami. W takim wypadku jest to dl klienta sposób na zarobienie na posiadanym kapitale bez konieczności praktycznie robienia czegokolwiek. Zysk na lokacie zależy od wielu czynników. Jest to wysokość włożonego kapitału, oferowane przez bank oprocentowanie, częstość kapitalizacji odsetek czy czas trwania takowej lokaty. Przejdźmy teraz do kwestii, dlaczego takowe lokaty są tak ważne dla banków. Otóż dzięki pieniądzom, które klienci powierzają bankom na przykład na takowych lokatach terminowych banki mogą inwestować i zarabiać zarówno dla siebie jak i dla klientów. W dużej mierze banki inwestują powierzone im pieniądze w kredyty. Można, więc powiedzieć, iż klienci pożyczają pieniądze bankom by te mogły pożyczać pieniądze im. Lokaty terminowe mogą być zawierane na różny okres. Może to być na przykład kilka miesięcy, ale również kilka lat.