księgowość budżetowa - pełna księgowość Rzeszów

Księgowość budżetowa i pełna księgowość Rzeszów

Odpowiednie ustawy a księgowość budżetowa
Osoby specjalizujące się w prowadzeniu księgowości w jednostkach użytku publicznego swoje zadania powinny wypełniać zgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym. Najważniejsza jest przy tym ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości. Co mamy na myśli mówiąc księgowość budżetowa? Unikając zawiłej i skomplikowanej terminologii rachunkowej pod pojęciem księgowości budżetowej kryje się rachunkowość jaka prowadzona jest przez gminy, powiaty oraz województwa. Mowa więc o rządowych i samorządowych jednostkach użyteczności publicznej. W odpowiednich ustawach, wcześniej już przytoczonych podane są dokładnie zasady pomiaru dochodów i wydatków jednostek użyteczności publicznej. Kolejna ważna ustawą jaką należy wziąć pod uwagę przy rozliczaniu jednostek samorządowych jest rozporządzenie ministra finansów z 5 VII 2010 roku. Rozporządzenie to odnosi się do przychodów budżetu oraz przychodów księgowych. W tego typu instytucjach prowadzona jest zazwyczaj pełna księgowość Rzeszów. Zlecenie prowadzenie księgowości zewnętrznemu podmiotowi w postaci biura rachunkowego zwykle nie jest możliwe. W tego typu instytucjach zatrudniony jest zwykle księgowy na samodzielnym etacie.