Kredyt – pożyczka pieniężna

Kredyt to inaczej pożyczki pieniężne, która zaciągane są przez klientów w bankach na określony cel oraz na określony procent. Ofert kredytowych obecnie mamy bardzo wiele. Banki starają się o taką ofertę, która pozwoli mu na pozyskanie klientów. Jeśli my analizujemy oferty kredytowe w różnych bankach, to przede wszystkim pod uwagę bierzemy oprocentowanie oraz prowizję, jaka pobierana jest za udzielenie kredytu. Udzielanie kredytów należy do jednych z podstawowych zadań banku. Otrzymanie kredytu wiąże się z pewnymi warunkami, a mianowicie dłużnik – kredytobiorca zobowiązuje się na spłatę miesięcznych rat. W ciągu kilku lat lub miesięcy kredytobiorca musi spłacić cała kwotę wraz z odpowiednimi odsetkami, które zależne są od oprocentowania. Ze względu na liczbę kredytów dostępnych na rynku, można je sklasyfikować na różne kategorie. Między innymi wyróżniać możemy kredyty biorąc pod uwagę okres kredytowania, cel przeznaczenia, formę kredytową, warunki kredytowe, walutę, itp. kategorii tych jest znacznie więcej, jednak nie jesteśmy w stanie wymienić je wszystkie.