Kredyt odnawialny

Bank to instytucja, która za jedno swoje podstawowe zadanie uważa udzielanie kredytów. Wyróżnić możemy kredyty bardziej popularne oraz te mniej popularne. Jeśli chodzi o drugą grupę, to do nich zaliczyć możemy przede wszystkim kredyt odnawialny. Jest on przeznaczony dla osób, które potrzebują gotówki, który ciągle będzie odnawiany, jak sama nazwa jego wskazuje. Aby zaciągnąć tego rodzaju kredyt klient musi posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowym. Kredyt odnawialny należy spłacać w minimalnej kwocie, która zostanie podana przez bank, jednak nie ma określonej kwoty tak jak w przypadku kredytów mieszkaniowych czy gotówkowych. Jest to kredyt chętnie wybierany, a zaletą jego jest przede wszystkim łatwość dostępu oraz szybkość podpisania umowy. Kredyt odnawialny jednak u każdej osoby jest w różnej kwocie. Jest to ustalane przez bank na zasadzie naszej zdolności kredytowej. Nie tylko osoba prywatna może otrzymać kredyt odnawialny, ale również firmy. Udzielane są one w szczególności po to by zapewnić płynność finansową.