Kredyt obrotowy dla firm

Oferta instytucji bankowych w stosunku do przedsiębiorców jest bardzo rozbudowana i stale powiększana i dostosowywana do potrzeb przedsiębiorców i rynku. Na bark ofert i możliwości realizowania swoich przedsięwzięć, przedsiębiorcy nie mogą narzekać. Poza kredytami inwestycyjnymi, preferencyjnymi, czy na start prowadzonej działalności gospodarczej, można jeszcze wyróżnić kredyt obrotowy. Ten rodzaj kredytów jest przeznaczony na załatwianie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, związanych z prowadzoną działalnością. Takimi bieżącymi potrzebami są między innymi jest zakup materiałów, towarów, usług, czy uregulowanie bieżących płatności. Najczęściej zaciągane kredyty obrotowe można zaliczyć do grupy kredytów krótkoterminowych, choć czasami mogą zostać uwzględnione, jako średnioterminowe, gdyż czas spłaty wynosi powyżej dwunastu miesięcy. Kredyt obrotowy może przybrać dwie formy. Może zostać udzielony albo na rachunku bieżącym, albo kredytowym. Kredyt na rachunku bieżącym jest związany z powstaniem debetu na rachunku bieżącym kredytobiorcy. Warunki otrzymania takiego kredytu są praktycznie w każdej jednej instytucji bankowej inne. Z kolei kredyt na rachunku kredytowym udzielany jest przedsiębiorcom na osobnym rachunki. Czasami można ten rodzaj kredytu zaliczyć do grupy kredytów docelowych, na zrealizowanie konkretnej inwestycji i przedsięwzięcia, lub, jako linia kredytowa odnawialny lub nieodnawialny.