Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Trzeba przyznać, że instytucje bankowe raczej niechętnie obecnie podchodzą do wniosków o kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Sytuacja na rynku nie sprzyja otwieraniu nowych biznesów. Takie okoliczności nie muszą jednak definitywnie oznaczać, że przedsiębiorca rozkręcający nowy interes jest pozostawiony samemu sobie. W dalszym ciągu w ofercie wielu instytucji bankowych można znaleźć te dotyczące kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. We wniosku poza zaznaczeniem przeznaczenia środków z kredytu i wskazania posiadanego zabezpieczenia trzeba również dołączyć profesjonalnie sporządzony biznesplan. Obecnie każdy wniosek kredytowy wystosowywany przez podmioty gospodarcze musi posiadać dołączony biznesplan. Przestudiowanie wszystkich elementów biznesplanu, daje instytucji bankowej okazję na ocenę szans powodzenie przedsięwzięcia biznesowego. Jeżeli uzna, że istnieje zbyt duże ryzyko porażki, wówczas otrzymamy z pewnością odpowiedź odmowną. W przypadku kredytów na start biznesy, największe znaczenie ma oferowane zabezpieczenie, gdyż bank nie ma punktu zabezpieczenia, odnoście posiadanej zdolności kredytowej przez taką osobę. Gdy o kredyt stara się przedsiębiorca działający na rynku od kilkunastu miesięcy, wówczas bank może prześledzić miesiąc po miesiącu osiągane przez przedsiębiorcę dochody i generalne przychody i obroty w firmie. Młody przedsiębiorca ma większe szanse na otrzymanie dotacji z urzędu gminy i unijne.